Podľa VTZ
Podľa druhu skúšky
Podľa pracoviska
Termíny skúšok konaných mimo pracovísk Technickej inšpekcie
Druh skúškyVTZPracoviskoDátum skúškyMiesto skúšky
§17 obsluha VTZZZBanská Bystrica25.9.2023 13:00BezpaConzult, ul. A. Kmeťku, Žilina
§17 obsluha VTZZZBanská Bystrica26.9.2023 12:00JF, s.r.o., Somolického 3, Zvolen
§17 obsluha VTZZZKošice29.9.2023 08:00PaeDr. Marián Mikulišin, Letná 27, Košice
§17 obsluha VTZZZBanská Bystrica31.10.2023 12:00JF, s.r.o., Somolického 3, Zvolen
§17 obsluha VTZZZBanská Bystrica28.11.2023 12:00JF, s.r.o., Somolického 3, Zvolen
§17 obsluha VTZZZBanská Bystrica19.12.2023 12:00JF, s.r.o., Somolického 3, Zvolen