Podľa VTZ
Podľa druhu skúšky
Podľa pracoviska
Termíny skúšok konaných mimo pracovísk Technickej inšpekcie
Druh skúškyVTZPracoviskoDátum skúškyMiesto skúšky
§17 obsluha VTZZZKošice5.12.2022 09:00Inštitút vzdel. a výchovy, Štefánikovo nám. 20, Sp. Nová Ves
§17 obsluha VTZZZKošice7.12.2022 08:00SKA servis, Košice
§18 pracovník na opravy, rekonštrukciu a montáž VTZZZKošice8.12.2022 08:00VTZ DC Svidník, Sov.hrdinov 11
§18 pracovník na opravy, rekonštrukciu a montáž VTZPZBanská Bystrica9.12.2022 12:00JF,spol. s r.o., Somolického 3, Zvolen
§17 obsluha VTZPZBanská Bystrica9.12.2022 12:00JF,spol. s r.o., Somolického 3, Zvolen
§17 obsluha VTZZZBanská Bystrica20.12.2022 13:00JF,spol. s r.o., Somolického 3, Zvolen
§17 obsluha VTZZZKošice21.12.2022 08:00Priestory Vzdelávacieho strediska na Študentskej ulici 1/A, Košice