Podľa VTZ
Podľa druhu prípravy
Podľa pracoviska
Aktualizačné odborné prípravy
Druh prípravyVTZPracoviskoDátum prípravyMiesto prípravy
§24 revízny technikEZBratislava25.9.2023 08:00zasadačka
§16 revízny technikZZBratislava26.9.2023 08:00zasadačka
§17 obsluha VTZZZBratislava26.9.2023 08:00zasadačka
§18 pracovník na opravy, rekonštrukciu a montáž VTZZZBratislava26.9.2023 08:00zasadačka
§18 pracovník na opravy, rekonštrukciu a montáž VTZPZBanská Bystrica27.9.2023 08:00Banská Bystrica - zasadačka TI BB
§22 samostatný elektrotechnikEZBratislava2.10.2023 08:00zasadačka
§16 revízny technikTZBratislava4.10.2023 08:00zasadačka
§17 obsluha VTZ (kuriči)TZBratislava4.10.2023 08:00zasadačka
§18 pracovník na opravy, rekonštrukciu a montáž VTZTZBratislava4.10.2023 08:00zasadačka
§24 revízny technikEZKošice10.10.2023 08:00zasadačka
§22 samostatný elektrotechnikEZKošice10.10.2023 08:00zasadačka
§23 elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzkyEZKošice10.10.2023 08:00zasadačka
§21 elektrotechnikEZKošice10.10.2023 10:00zasadačka
§17 obsluha VTZ (kuriči)TZBanská Bystrica11.10.2023 08:00Banská Bystrica - zasadačka TI BB
§16 revízny technikPZKošice12.10.2023 08:00zasadačka
§17 obsluha VTZPZKošice12.10.2023 08:00zasadačka
§18 pracovník na opravy, rekonštrukciu a montáž VTZPZKošice12.10.2023 08:00zasadačka
§18 pracovník na opravy, rekonštrukciu a montáž VTZZZBanská Bystrica19.10.2023 08:00Banská Bystrica - zasadačka TI BB
§16 revízny technikZZBanská Bystrica19.10.2023 08:00Banská Bystrica - zasadačka TI BB
§17 obsluha VTZZZBanská Bystrica19.10.2023 08:00Banská Bystrica - zasadačka TI BB
§16 revízny technikPZBratislava19.10.2023 08:00zasadačka
§17 obsluha VTZPZBratislava19.10.2023 08:00zasadačka
§18 pracovník na opravy, rekonštrukciu a montáž VTZPZBratislava19.10.2023 08:00zasadačka
§16 revízny technikZZKošice20.10.2023 08:00zasadačka
§17 obsluha VTZTZKošice20.10.2023 08:00zasadačka
§18 pracovník na opravy, rekonštrukciu a montáž VTZTZKošice20.10.2023 08:00zasadačka
§24 revízny technikEZBanská Bystrica20.10.2023 08:00Banská Bystrica - zasadačka TI BB
§23 elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzkyEZBanská Bystrica20.10.2023 08:00Banská Bystrica - zasadačka TI BB
§21 elektrotechnikEZBanská Bystrica20.10.2023 08:00Banská Bystrica - zasadačka TI BB
§22 samostatný elektrotechnikEZBanská Bystrica20.10.2023 08:00Banská Bystrica - zasadačka TI BB
123